Splošni pogoji

SPLOŠNO 

1.1. Ti Splošni pogoji (v nadaljevanju: “Pogoji”) urejajo vaš dostop in uporabo storitev, ki jih ponuja KODA EVENTS (v nadaljevanju: “Ponudnik”), ki ima sedež na naslovu Koper, Primorska regija 6000, Slovenija, in je dostopen na spletnem naslovu https://koda-events.com (v nadaljevanju: “Spletna stran”). 1.2. Z dostopom do spletne strani in uporabo storitev se strinjate z navedenimi pogoji. Če se ne strinjate s pogoji, vas prosimo, da ne dostopate do spletne strani ali uporabljate storitev.

INTELEKTUALNA LASTNINA 

2.1. Vse vsebine, informacije, besedila, slike, logotipi, grafike, avdio in video posnetki na spletni strani so last Ponudnika ali tretjih oseb, ki so Ponudniku dovolile uporabo teh vsebin. 2.2. Brez izrecnega pisnega dovoljenja Ponudnika ni dovoljeno kopiranje, razmnoževanje, distribuiranje, predelava ali kakršna koli druga oblika uporabe vsebin s spletne strani.

ODGOVORNOST 

3.1. Ponudnik si prizadeva zagotoviti točnost in ažurnost vsebin na spletni strani, vendar ne prevzema odgovornosti za morebitne napake ali netočnosti. 3.2. Uporabnik uporablja spletne storitve na lastno odgovornost. Ponudnik ne odgovarja za kakršno koli škodo ali izgubo, ki bi lahko nastala zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe storitev na spletni strani.

SPREMEMBE POGOJEV 

4.1. Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe teh pogojev brez predhodnega obvestila. Spremembe bodo veljavne takoj po objavi na spletni strani. 4.2. Z nadaljnjo uporabo spletne strani po spremembi pogojev se strinjate z novimi pogoji.

KONČNE DOLOČBE 

5.1. Ti pogoji predstavljajo celotno razumevanje med Ponudnikom in uporabnikom v zvezi z uporabo spletne strani in storitev. 5.2. Morebitne spore, ki izhajajo iz ali so povezani z uporabo spletne strani, se rešujejo sporazumno. V primeru nesoglasij je pristojno sodišče v Kopru, Slovenija.